Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Jak už bylo řečeno, církevní turistika zažívá svou renesanci. Důkazem toho je takéimg_2743--465x306---2-.jpg vznik sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Navzdory názvu se nejedná o organizaci náboženskou, vzniklou z církevního popudu. Toto sdružení spadá pod Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy a jejím posláním je: „…využít a rozvíjet potenciál evropského historického a kulturního dědictví spojeného s cyrilometodějskou misií k všestrannému rozvoji kraje, zejména kulturní a poutní turistiky s přirozeným centrem na Velehradě.“

Sdružení převzalo do své péče už existující a často spontánně vybudované poutní trasy mezi známými poutními místy, jako je Velehrad, Sv. Kopeček a Sv. Hostýn, ale chce také budovat trasy nové a celý systém stezek začlenit do sítě obdobných evropských poutních tras.

Chceme, aby se naše obec znovu dostala do povědomí veřejnosti jako významné poutní místo. Proto jsme navázali spolupráci s tímto sdružením a výsledkem je, že poutní místo Zašová se stalo součástí nově vybudované poutní trasy mezi Radhoštěm a Sv. Hostýnem. 

radhost.jpgZnačená trasa přivádí poutníka či turistu do Zašové buďto ze severovýchodu od Radhoště, přes Veřovické vrchy, nebo od jihu cestou přes Hostýnské a Vsetínské vrchy. Každá cesta vede jinou krajinou a každá má své půvaby.

Cesta z Radhoště míjí Velký Javorník a vede lesnatým terénem po hřebeni Veřovických vrchů, odkud se lesními průseky otvírají výhledy do údolí. Hřebenem vede nejen hranice krajů, ale také hranice olomoucké a ostravsko-opavské diecéze a často ani místní lidé nevědí, že hřeben nenápadných Veřovických vrchů tvoří hlavní evropské rozvodí mezi řeku Moravou a Odrou a tím i mezi Černým a Baltským mořem.

Skutečný poutník ocení klid tohoto málo frekventovaného místa. Po mnohakilometrovém putování hřebenovou cestou a po sestupu do údolí ho turistické značky přivedou do upraveného přírodního areálu poutního místa s vodním pramenem a sochou P. Marie Zašovské. Les i údolí s pramenem nese název Stračka. Odtud je to už asi jen čtvrt hodiny do centra obce k poutnímu chrámu Navštívení Panny Marie. 

lhota.jpgPříchod do Zašové z opačného směru od Sv. Hostýna vede jinou krajinou – pro Valašsko však také typickou – přes kopce a kopečky se střídajícími se vesnicemi, samotami, lesíky a loukami. U kříže, na okraji obce Velká Lhota, který byl postaven na památku tisíciletého výročí smrti sv. Metoděje (obr.), nalezneme turistický rozcestník, který nás nasměruje k pozvolnému sestupu do údolí Rožnovské Bečvy. Cesta nás povede přes dříve  samostatnou  obec Veselá, kolem kostela sv. Martina, který s blízkou historickou budovou fary vytváří malebnou dvojici a odkud je krásný výhled na opačnou stranu údolí a na cíl poutníkovy cesty - na poutní místo Zašová s pásmem Veřovických vrchů v pozadí.

Následující kapitola - Zašovská legenda